Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 3. decembrī uz bibliotekārajām apmācībām bija ieradušies Riebiņu vidusskolas 5. klases skolēni ar audzinātāju Irēnu Ormani

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 3. decembrī uz bibliotekārajām apmācībām bija ieradušies Riebiņu vidusskolas 5. klases skolēni ar audzinātāju Irēnu Ormani.

Skolēni iepazinās ar bezmaksas datu bāzi Letonika.lv, kā to var izmantot mācību procesā. Apmācību beigās katram bija iespēja pārbaudīt jauniegūtās zināšanas un prasmes meklējot pareizās atbildes uz mini viktorīnas jautājumiem.

Viktorīnas laikā bērni ar lielu interesi meklēja pareizās atbildes.