Izstādē ir skatāma rakstnieka biogrāfija, kā arī radošie darbi.