Izstādē ir skatāma literatūra par daudzveidīgajām Latvijas puķēm,kas zied pļavās un dārzos.