Andrejs rakstīja sievai. Joprojām ne vārda par mīlestību. Par jaunradāmo darbu gan, gribot to nosaukt par “Lāčplēsi”. “Ilgodamies pēc dzimtenes, rakstu no galvas, personu vārdus ņemdams, cik iespējams, no ģeogrāfiskiem nosaukumiem, kā Lielvārds, Kangars, Aizkrauklis, Koknesis un citus. Ko saki, Ede? Tā taču būs labi?” Un vairāki dzejojuma panti klāt.