Gan ticīgie, gan šaubīgie, gan arī neticīgie, lasot šo grāmatu, sāks apsvērt, ko viņi īsti zina par pāvestu Benediktu XVI.