Jūlija mācās astotajā klasē. Viņai ir mīloša mamma, kurai var atklāt skolā piedz;ivotās rūpes, omīte un opītis, kuram Jūlija ir mazā žubīte. Taču Jūlija vēlas kļūt pašpārliecinātāka, spēt ne tikai iemūžināt savas domiņas uz papīra, bet arī izteikties dzīvē.