Bibliotēka ir skatāma izstāde, kas veltīta Jāņa Mauliņa 80-jai dzimšanas dienai. Izstādē var iepazīties ar autora biogrāfiju un radošajiem darbiem.