Visas vasaras garumā aicinām piedalīties 1. - 12. klašu skolēnus konkursā "Cielaviņas gudrību grozs."

RIEBIŅU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

 

 

 

AICINA 1. – 12. KLAŠU SKOLĒNUS PIEDALĪTIES

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS KONKURSĀ

 

 

"Cielaviņas gudrību grozs"

 

          Konkursam jāpiesakās līdz 7. jūnijam Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā

          Konkurss notiek no 8. jūnija līdz 25. augustam

          Par katru izlasīto grāmatu var saņemt 1 uzlīmi

                  pareizi atbildot uz 2 jautājumiem par grāmatas saturu

          Visvairāk uzlīmju ieguvušie lasītāji saņems pārsteiguma balvas