Bibliotēka piedāvā izstādi, kurā ir skatāma literatūra par bērniem.