Izstādē ir apkopota informāciju par izglītības iespējām Latvijā.