Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmanis piedāvāja izveidot Eiropas valstis aptverošu iestādi, kura pārzinātu ogļu un tērauda nozari, kas tolaik veidoja militārās varas pamatu. Organizēta Eiropa bija nepieciešama mierīgu attiecību uzturēšanai. Līdz ar to 9. maijs ir diena, kurā tika uzsākts Eiropas projekts.

Eiropas dienas pasākumi

Riebiņu bibliotēkā

 

 

7. maijā plkst. 14:30 - konkurss

                                                             

„Iepazīsim Eiropu!” – 7. klase

 

 

 

8. maijā plkst. 15:00 – valodu

viktorīna „Cik labi es pazīstu

Eiropas valodas?” – 8. klase