Šī gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs - Mantojuma sardzē. Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997. gada, kad pirmo reizi to organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, novērtējot grāmatas un to lasīšanu, 1996. gada 23. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu.

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

 

 

19.aprīlis „ Dzīves mirkļi bibliotēkā” - fotoizstāde'

 

22.aprīlis „ Man bibliotēkā patīk…” - aptauja bibliotēkas apmeklētājiem

 

23. aprīlis „ Atvērto durvju diena” 

 

24. aprīlis „Ciemojamies bibliotēkā” - ekskursija - PII „Sprīdītis”

 

25.aprīlis „Riebiņi – agrāk un tagad” – kultūrvēsturiska pēcpusdiena 4. klases audzēkņiem