Tās ietvaros bērniem tiks stāstīts par bibliotēkas krājumu, to izvietojumu plauktos.

20. martā plkst. 13:30

 


Riebiņu bibliotēkā

 

 


Bibliotekārās apmācības 6. klases skolēniem

 Mini viktorīna „Vai Tu pazīsti

 Latvijas putnus?” (6.kl.)