Izstādē ir skatāma literatūra vecākiem, kas pilnveido viņu zināšanas par audzināšanu.