5. februārī tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, kas pasaulē tiek atzīmēta jau desmito reizi, bet Latvijā – septīto reizi. Riebiņu bibliotēka rīkoja pasākumus, kuros piedalījās 5. – 7. klašu skolēni.

5. februārī tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, kas pasaulē tiek atzīmēta jau desmito reizi, bet Latvijā – septīto reizi.

Riebiņu bibliotēka rīkoja pasākumus, kuros piedalījās 5. – 7. klašu skolēni.

Riebiņu vidusskolā notika pasākums 5.klases skolēniem. Vispirms viņi tika iepazīstināti ar interneta vietni www.drossinternets.lv. Pēc tam paši veidoja plakātu par to, kādas ir viņu tiesības internetā.

6. klases skolēni spēlēja interaktīvo spēli „Pele, Drošība un Internets” interneta vietnē www.drossinternets.lv, kuras laikā uzzināja kādu informāciju drīkst/nedrīkst ievietot sociālajos tīklos, kas ir emocionālā pazemošana internetā un citas problēmsituācijas ar kurām var sastapties interneta vidē.

Kopā ar 7. klases skolēniem uzzinājām kā vajag rīkoties dažādās riska situācijās ar kurām ik dienā saskaras katrs bērns un jaunietis lietojot internetu.

Kopumā ir jāatzīst, ka skolēni ir diezgan zinoši par dažādām lietām, kas saistītas ar drošību internetā.

Liels paldies visiem, kas piedalījās organizētajos pasākumos.