Izstādē ir skatāms dauzveidīgs grāmatu klāsts par dažādām izcilām personībām Latvijā un pasaulē.