Bibliotēka piedāvā jaunu izstādi, kurā ir apkopoti materiāli par Riebiņu muižu un parku.