Janvāra beigās bibliotēkā pulcējās Bērnu un Jauniešu žūrijas eksperti, lai piedalītos noslēguma pasākumos „Ceļosim brīnumainajā grāmatu pasaulē” un „Grāmatu balle”, lai uzzinātu kādas grāmatas šogad katrā grupā ir ieguvušas vislielāko novērtējumu un atzinību.

Riebiņu bibliotēkā noslēgusies

Bērnu un Jauniešu žūrija 2012

 

 

Janvāra beigās bibliotēkā pulcējās Bērnu un Jauniešu žūrijas eksperti, lai piedalītos noslēguma pasākumos „Ceļosim brīnumainajā grāmatu pasaulē” un „Grāmatu balle”, lai uzzinātu kādas grāmatas šogad katrā grupā ir ieguvušas vislielāko novērtējumu un atzinību.

Šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistījās 32 eksperti, kā arī 6 vecāki.

Apkopojot visas anketas tika noteiktas grāmatas, kuras savā grupā ir uzvarētājas:

1. - 2. klase – Līzelotei nenāk miegs (A.Štefensmeijers)

3. – 4. klase – Salmenīte un Čībiņa (S.Nopola un T.Nopola)

5. – 7. klase – Atnācēji (V.Rūmnieks)

8. – 12. klase – Dzīve uz ledusskapja durvīm (A.Kuipere)

Vecāku žūrija – Kafka un ceļojošā lelle ( Dž. Sjerra i Fabra)

 

Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja iesaistīties dažādās interesantās aktivitātēs: minēt krustvārdu mīklu, atšifrēt grāmatu varoņus, uzrakstīt moderno latviešu tautas pasaku, ierakstot brīvajās vietās īpašības vārdus, uzzīmēt pašiem savas grāmatzīmes, atpazīt grāmatu fragmentus, uzrakstīt grāmatu nosaukumus, kur bija doti tikai pēdējie burti un sacerēt stāstiņu, iekļaujot Jauniešu žūrijas grāmatu nosaukumus.

Visi eksperti saņēma arī piemiņas balvas – aproces - valsts karoga krāsā ar uzrakstu „Vairāk labu lasītāju!”

Čaklākie eksperti saņēma īpašas balviņas – Evija Bergmane-Sprūdža, Anna Marija Vilcāne, Rasma Ormane, Zane Teša un Tatjana Kunceviča, kā arī jaunie eksperti – Viktorija Nagle, Andrejs Vinogradovs, Marija Vinogradova, Vera Guļbenova, Dominiks Rukmans, Viktorija Pauniņa, Kristīne Sidorova un Karina Komlačova.

 

Liels paldies visiem, kas piedalījās un vērtēja grāmatas!

 

Svetlana Zahareviča,

Riebiņu bibliotēkas bibliotekāre