Bērnu žūrija ir beigusi savu darbu un ir pienācis laiks apkopot rezultātus,kā arī sveikt aktīvākos lasītājus. Pasākuma laikā noskaidrosim grāmatu top 3, spēlēsim spēles u.c. aktivitātes.

1.– 4. klašu Bērnu

žūrijas 2012 ekspertiem!

 

 

30. janvārī plkst. 14:00

 

 

Riebiņu bibliotēkā

noslēguma pasākums

 

"Ceļosim brīnumainajā

grāmatu pasaulē"