Izstādē ir skatāma autores biogrāfija un daiļrade.