Izstādē ir apkopoti materiāli par R.Mūka dzīvi un daiļradi.