Izstādē ir apkopoti dažādi materiāli par V.Vīķi-Freibergu.