Izstādē ir skatāmi materiāli par Riebiņu novada Stabulnieku pagastu.