Izstādē ir apkopoti daiļliteratūras materiāli par Latviju.