Bibliotēka piedāvā izstādi, kas veltīta populārās zviedru rakstnieces 105 gadu jubilejai. Izstādē ir skatāmi populārākie rakstnieces darbi.