Vilma Lele  izdevusi savas dzejas grāmatiņu. Viņa ļauj domai brīvu plūdumu. Tās ir pārdomas par dzīvi un attiecībām, par uzdevumu šajā pasaulē, tie ir dabas ainiņu ieskicējumi. Dzejas rindas vienkāršas kā pašas autores dzīve. Krājumiņā ir arī bērniem veltīti dzejoļi. Autore tos rakstījusi saviem mīļajiem mazbērniem, kas izauguši kopā ar ansambļa „Īveņa” darbību.