29. jūnijā Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēkā būs jauno grāmatu diena . Jaunieguvumu apskatā būs gan nozaru literatūra , gan daiļliteratūras jaunumi

 29. jūnijā Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēkā būs jauno grāmatu diena .

Jaunieguvumu apskatā būs gan nozaru literatūra , gan daiļliteratūras jaunumi