Bibliotēka ir skatāma tematiskā izstāde, kas atklaj Lieldienu svētku svināšanas un tradīcijas