Bibliotēka piedāvā jaunu izstādi, veltītu dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 80.dzīmšanas dienai