2016.gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs - ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA.

Bibliotēka piedāvā izstādes : ,,Vislabākā lieta - pasaka'' bērniem, pieaugušajiem izstāde-apskats ,,Jaunākie latviešu rakstnieku darbi''