Bibliotēka piedāvā jaunu izstādi , kas veltīta rakstniekam , publicistam Ērikam Hānbergam 80 gadu jubilejā.

Izstādē ir skatāmi latviešu rakstnieka darbi