Bibliotēka piedāvā jaunu izstādi, kas veltīta LR proklamēšanas dienai. Izstādē  ir skatāmie  vēsturiskie materiāli