Bibliotēkā ir skatāma izstāde, kura piedāvā iepazīties ar rakstnieces literāro devumu