Bibliotēka aicinā ikvienu apskatīt dzejoļu grāmatu izstādi, un atrast sev visskaistāku apsveikumām vai velējumām