Izstāde ir veltīta mūsu valsts 93-jai neatkarības gadadienai.