Rakstnieces jubilēju sagaidot, bibliotēka piedāvā Dainas Avotiņas  radošo darbu izstādi.