Turpinās sociālās mājas "Rudenāji" remonts

Kopš 2009.gada jūnija noris renovācijas darbi, kurus veic SIA ''Svente Holding". Uz doto brīdi ir pabeigti elektromontāžas darbi, sienu, logu, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšanas darbi. Ierīkota ventilācijas un ūdens kanalizācijas, centrālas apkures sistēma. Remonts turpināsies līdz 2010.gada decembrim.