Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks latgaliešu literatūras almanaha „Olūts – 15” un „Tāvu zemes kalendara 2011” prezentācija.

 

Piedalīsies izdevējs, autori un folkloras kopa „Rūta”, būs iespēja iegādāties grāmatas.