Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā var aplūkot literatūras izstādi "Labi sēņu māmiņai".

Izstāde adresēta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem un iepazīstina ar Latvijā sastopamajām sēnēm.