Rasma Urtāne dzimusi 1956. gada 26. oktobrī Ludzas rajona Mežvidu ciema Annasmuižā. Mācījusies Mežvidu astoņgadīgā skolā, Kārsavas un Taurupes vidusskolā. Pēc Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes beigšanas ir strādājusi "Latvijas keramikas" Rēzeknes cehā par laboratorijas vadītāju, vēlāk – Valsts Farmācijas inspekcijā un Rēzeknes slimnīcas aptiekā.

Pēc LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras beigšanas (1999) tika uzsākts lektores darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kur pasniedz lietvedību. Jelgavā dzejniece dzīvo  arī šobrīd.

Rasma Urtāne ir Jelgavas latviešu biedrības dzejas kluba "Pieskāriens" vadītajā. Pēc viņas iniciatīvas iznāk ikgadējais dzejas almanahs "Zemgales vācelīte". Viņa ir arī izveides iniciatore latgaliešu biedrībai Ozolnieku novadā (4 km no Jelgavas).

Pirmie dzejoļi tika sarakstīti skolas gados. Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdarbos. Cēsu ansamblis "Muiža" izpildīja dziesmu ar Rasmas Urtānes vārdiem "Kad man tevis nebūs", kas 2007. gada šlāgeraptaujā kļuva par laureāti.

Sarakstītii dzejoļu krājumi - "Kā smaržo zeme..." (1998), "Pērkones ziedā" (2006), "Kastaņu sniegs" (2011), “Taurupes skolas valsis” (2013) "Bērnības smarža" (2015), “Tev skūpstu neizdzēst no lūpām”(2016).

Tagi: Pasākums