Elksne Ārija (1928–1984) – dzejniece, tulkotāja, ārste. Absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu (1953). Strādājusi Ķemeru 1. sanatorijā (1953–1956); par pasniedzēju RMI Bioloģijas katedrā (1956–1965). Jaunās autores talants visspilgtāk izpaudās dzejā. Sarakstījusi 14 dzejoļu krājumus. Nozīmīgākie krājumi – Vasaras vidū (1966), Galotņu gaisma (1968), Metamorfozes (1980), Stari (1982), Viršu karogs (1986). Dzejoļu krājumi bērniem Izlasīsim arī mēs (1970), Kā Pēcītis gāja pie rūķiem (1972). Tulkojusi galvenokārt krievu autoru darbus. Izdoti Raksti (1 –5, 1996–1997).

Tagi: Izstāde