Ernests Vīgners dzimis Kuldīgas apriņķa Kalna muižas “Liekmaņos” (tagad Rendas pagastā). Mācības uzsāka Graudupes pagasta skolā, tēva vadībā apguva galdnieka amatu, jo materiālie apstākļi Vīgneru ģimenei nedod iespēju cerēt, ka mazajam Ernestam būs izdevība iegūt kādu citu profesiju. Tikai vēlāk, pateicoties vecākā brāļa Indriķa gādībai, kurš Irlavas skolotāju seminārā ir mācījies ērģeļspēli un strādā par ērģelniekus, arī Ernestam izdodas spert pirmos soļus viņam tik mīļās mūzikas laukā.

1865. gadā viņš uzsāka mācības Irlavas skolotāju seminārā. Iedvesmojoties no Jāņa Bētiņa enerģiskās Kurzemes novada koru un orķestru organizēšanas, Ernests Vīgners uzsāka aktīvas mūzikas darbības gaitas. 1873. gada I Vispārīgajos latviešu Dziedāšanas svētkos Vīgners piedalījās kā Rendas kora diriģents. 1873. gadā viņš devās uz Maskavas konservatoriju, kur mācījās klavieres, ērģeles, vēlāk oboju un kompozīciju. (Viņa skolotāju vidū bija arī Pēteris Čaikovskis.)

Izmantojot iegūtās zināšanas tautas dziesmu vākšanas un harmonizēšanas laukā, Vīgners 1873. un 1874. gadā izdeva kora dziesmu krājuma "Latvija" divas burtnīcas, kurās ievietotas četrbalsīgas tautas dziesmu apdares a cappella vīru korim. 1888. gadā Vīgners bija Latviešu trešo vispārīgo dziedāšanas svētku un 1895. gadā Latviešu ceturto vispārīgo dziedāšanas svētku virsdiriģents, kas ar savu profesionālo pieredzi cēla visas latviešu tautas kordziedāšanas māku. Latviešu sesto vispārīgo dziedāšanas svētku Goda virsdiriģents.

Vīgneru Ernesta nedaudzie oriģināl skaņdarbi sava satura ziņā saistīti ar jaunlatviešu idejām, taču mākslinieciski tie ir noapaļotāki, spilgtāki par Baumaņu Kārļa darbiem. Vīgneru Ernests rada dažas spilgtas tautasdziesmu apdares, ("Strauja, strauja upe tecēj", "Irbīte", "Līgo dziesmas", "Šūpļa dziesma" u.c.) .No oriģināldziesmām pazīstamākā ir Trimpula (Auseklis, 1888) vīru korim ar pavadījumu.


Pēc Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu beigām Ernests Vīgners bija pedagogs — dzirdes mācības (fonoloģijas) metodiķis — Rīgas Fonoloģijas Institūta dibinātājs un vadītājs (1920. — 1933). 1926. gadā saņēma Triju Zvaigžņu ordeni (III šķiras).Tagi: Izstāde