Lāčplēša dienā piemiņas brīdis Mežzīļu kapos, Lācplēša kara ordeņa kavalieres Līnas Čankas Freidenfeldes atdusas vietā.