Rasma Urtāne (1956) jau 13 gadus Latvijas Lauksaimniecības universitātē pasniedz lietvedību un vadzinības. Kā vadošais speciālists lietvedības jomā ir četru grāmatu un daudzu mācību materiālu, kā arī vairāk kā 60 publikāciju autore. Paralēli raksta dzeju. Krājumiem "Kā smaržo zeme" (1998) un "Pērkones ziedā" (2006) 2011.gadā pievienojas dzejoļu krājums "Kastaņu sniegs", kas ir jubilejas gada krājums. Grāmatu klajā laidusi Jelgavas Latviešu biedrība. Rasma Urtāne ir vairāk kā 10 Rēzeknes almanahu līdzautore. Grāmatas par V.E. Bīskapa Antona Justa dzīvesgājumu "Ceturtā zvaigzne" autore. Rasma Urtāne vada dzejnieku klubu Jelgavā "Pieskāriens" un ir dzejnieku kopkrājuma "Zemgales vācelīte" iniciatore un ikgadēja sagatavotāja. Muzicē savam un draugu priekam. Piecu bērnu māte.