Neklātienes ceļojums uz Grieķiju kopā ar Tamāru Nolmani.