Nācis no jaunsaimnieku ģimenes Ventspils apriņķa Sārnātes ciema, septiņas klases pabeidzis Tārgales pamatskolā, kā arī skolojies Kazdangas tehnikumā Liepājas rajonā, Ivars Freibergs vienmēr glabājissiltas jūtas pret bērnības un jaunības vietām, izzinot to pagātni un iemūžinot pierakstītajās atmiņās.

Kaut gan lauksaimniecību viņš joprojām uzskata par savu nozari un pēc dienesta Padomju armijā bijis gan kolhoza šoferis, brigadieris un agronoms dzimtajā pusē, gan Kuldīgas rajona augu aizsardzības agronoms, kā žurnālists divus gadus par lauku dzīvi rakstījis Kuldīgas rajona avīzē "Padomju Dzimtene" un vairāk nekā 20 gadus ir sabiedriskais fotokorespondents Latvijas televīzijas raidījumā "Panorāma".

Ivara Freiberga stāsti ir aizraujoši un dažkārt balansē uz robežas ar neticamo. Bet klausītājiem ir izvēle - ticēt uz vārda vai mazliet ļauties fantāzijai.

Tagi: Pasākums