Jāņu gredzenos savīti mūži pirms izdošanas jau vērtējuši pirmie lasītāji - rakstnieki, redaktori, mākslinieki. Dažs to atzīst par lirisku latviešu tautas dienasgrāmatu, cits par scenāriju, ko varētu izmantot kādai izrādei vai latviskai filmai ar skaistām dabas ainavām.

Vēsmu Kokli - Līviņu lasītāji pazīst kā dzejas un prozas autori, kura ar siltumu runā par mūsu dzīvi, par visskaistākajām cilvēku jūtām - mīlestību, prot mūsu izjūtas un notikumus atainot spilgtos tēlos un skaistos vārdos.

Grāmatas aprakstu skat. elektroniskajā katalogā

Tagi: Latviešu romāns, Vēsma Kokle - Līviņa