Dažādu horoskopu 2012. gadam izstāde -  grāmatu, periodisko izdevumu un figūriņu.