Šis ir dzejnieces un dramaturģes Ingas Ābeles trešais stāstu krājums (kopskaitā jau devītā autores grāmata).