Raunas pagasta bibliotēkā tiek realizēts projekts"Sprīdis". Ir iegādātas rokdarbu grāmatas un abonēti žurnāli un notiks praktiskas rokdarbu nodarbības: dekupāža, pērļošana u.c.

Projekts veiksmīgi noslēdzies.